בימים אלו זמני הפתיחה של החנויות הינם כרגיל, חורף בריא.