אנו באושר עד
מעוניינים לשמוע
מה שיש לכם לומר,
כל הזמן.

יש לכם מה לומר לנו?